Δεξαμενή – δοχείο πίεσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
ΕΤΟΣ:
ΠΕΛΑΤΗΣ: