Διώροφη μεταλλική οικία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
ΕΤΟΣ:
ΠΕΛΑΤΗΣ: