Μεταλλικό βιομηχανικό κτήριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
ΕΤΟΣ:
ΠΕΛΑΤΗΣ: