Μονοπάσσαλοι φωτοβολταϊκού πάνελ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
ΕΤΟΣ:
ΠΕΛΑΤΗΣ: