Οινοποιείο Τσιλιλής

2 Απριλίου 2022

Μεταλλικό βιομηχανικό κτήριο

1 Απριλίου 2022

Τυροκομείο Τζαφέττας

1 Απριλίου 2022

Εκκοκκιστήρια Μάρκου (Ν. Θεσσαλίας)

16 Μαρτίου 2022

Χατζηδάκης ΑΕ

15 Μαρτίου 2022